ESCHER ÉS A TÉRSZEMLÉLETÜNK

Felhasznált irodalom

COXETER, H. S. M., M.EMMER, R. PENROSE, M. L. TEUBER, eds. M. C. Escher, art and science. Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo: Elsevier Science Publishers B. V., 1986.

ESCHER, M. C. Grafikák és rajzok. Köln: Benedikt Taschen, 1989.

LOCHER, J. L., ed The World of M. C. Escher. New York: Abrams, 1971.

LŐRINCZ PÁL, DR. PETRICH GÉZA. Ábrázoló geometria. Budapest: Tankönyvkiadó, 1976.

:: vissza ::
A tanulmányt készítette: Bara Éva