ESCHER ÉS A TÉRSZEMLÉLETÜNK

Utószó

Noha ez az összeállítás a lehetetlen épületek tárgyalásával véget ér, Escher világa ezen a ponton még korántsem merül ki. Változatos témájú művei további vizsgálódásra ösztönzik az érdeklődőket. Figyelemre méltóak a felület szabályos, illetve szabálytalan kitöltését ábrázoló képei, melyeken olyan transzformációk szemléltethetőek, mint a tükrözés, forgatás és az eltolás. Megjelenik a szimmetria és a végtelen fogalma.

Escher poliéderek iránti vonzódására korábban már történt utalás, azonban olyannyira gazdag ez a téma, hogy már egy másik munka alapjául is szolgálhatna.

A sík és a tér konfliktusa, csakúgy mint a tér ábrázolása a dimenziós ellentmondásokra világít rá. Valamint nem szabad megfeledkeznünk a hiperbolikus geometria Poincaré-féle körmodelljéről sem, amire szintén érdemes figyelmet fordítani Escher metszeteit tanulmányozva.

Nyilvánvaló, hogy így is csupán ízelítőt nyújtottam a képekben rejlő matematikai vonatkozások gazdag repertoárjából, s a további témák még feldolgozásra várnak.

:: vissza ::
:: tovább ::
A tanulmányt készítette: Bara Éva