ESCHER ÉS A TÉRSZEMLÉLETÜNK

B e v e z e t ő

Ez az összeállítás Maurits Cornelis Escher, holland grafikus térszemléletünkre támaszkodó műveinek körébe nyújt betekintést.

A grafika és a geometria iránt vonzódva, Escher rendhagyó alkotásai már akkor felkeltették az érdeklődésemet, amikor azokkal első ízben találkoztam számítógépes grafika speciálkollégiumon. Elmélyülve a témában nyilvánvalóvá vált, hogy képeinek közel annyi közük van a matematikához, mint a művészethez. Azonban Escher munkásságáról és életéről csupán szűkös magyar nyelvű irodalom áll jelen pillanatban az érdeklődő rendelkezésére, ezért örömömre szolgált a gazdag, angol nyelvű forrásokból meríteni, s abból az engem leginkább megragadó területet az idelátogató olvasóval is megosztani.

Az összeállítás három fő részre tagolódik.

Az első rész Escher életét mutatja be a grafikai stílusát befolyásoló és alakító körülmények függvényében. A művészt, élete során ért hatások gondolatainak újabb és újabb formában való kifejezésére inspirálták. Ezért képeinek könnyebb megértéséhez szükséges életútjának alapszintű ismerete.

A következő rész a tudományos- és művészvilágnak a holland grafikushoz való viszonyát ismerteti. A tudományok közül a matematikára koncentrálva térek rá a harmadik részre.

S végül, de nem utolsósorban a térbeli ábrázolás viszonylatában három csoportba rendezem Escher térlátásunkat "megcsúfoló" műveit. A kétértelmű ábrák, a paradox perspektíva és a lehetetlen épületek képeit előzményeikkel együtt mutatom be, miközben az olvasó saját maga is próbára teheti térszemléletét. Remélem sikerül Eschert úgy bemutatnom, mint a háromdimenziós világ paradox ábrázolásának egyik legnagyobb mesterét.

:: tovább ::
A tanulmányt készítette: Bara Éva